Vi hjälper dig att förverkliga din dröm,
Företag som privatperson.

Kontakta oss

Support - från problem till lösning..

Vi hjälper dig, privatperson som företag, med alla typer av support inom bygg. För oss är standardisering nyckeln till framgång.

Kontrollansvarig
Vi har personal som är Certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL som kan stötta dig som byggherre genom hela byggprocessen. Vi utarbetar specifika kontrollplaner med underliggande checklistor och säkerställer att gällande regelverk uppfylls.

Projektledning och projektsupport
Vi praktiserar projektledning efter den internationella standarden PMI (project management institute) med fokus på både kund och leverantör. Oavsett om ni har behov av projektledare, eller som projektledare är i behov av stöd kan vi hjälpa er med hela processen.

Att i ett tidigt skede identifiera risker och möjligheter med projektet är för oss en självklarhet, ett arbete som pågår kontinuerligt.

..Att effektivisera alla nivåer inom byggprocessen är något vi brinner för. Målet för oss är att involvera och tillvarata kunskap och tillsammans skapa en projektmodell och processer som alla inblandade kan hantera..